🤱Dzień Matki tuż tuż! Sprawdź koniecznie, co przygotowaliśmy z tej okazji!
8 listopada 2014

Aparat ONDAMED® – jako jedyny dostępny na rynku urządzeń medycznych do zabiegów pulsującym (wolnozmiennym) polem elektromagnetycznym niskich częstotliwości (PEMF) dysponuje zakresem częstotliwości zabiegowych od 0.1 Hz do 32.000 Hz;

Jako jedyne na rynku urządzenie dysponuje zakresem natężenia pola terapeutycznego od 0.5 do 50 mT;

Jako jedyne na rynku urządzenie dysponuje tzw. wektorowanymi pola elektromagnetycznymi o skupionej wiązce, co pozwala na prowadzenie zabiegów celowanych dokładnie nakierowanych na miejsce z tkanką dysfunkcyjną;

Kształt emitowanych przez aparat ONDAMED® impulsów jest odmienny od impulsów generowanych przez inne urządzenia do magnetoterapii i magnetostymulacji dostępnych na rynku. Jest to impuls imitujący kształt potencjału czynnościowego komórek mięśniowych i na błonach komórkowych. Jest to jedyne takie rozwiązanie techniczne na rynku wyrobów medycznych.

W aparacie ONDAMED® – jako jedynym na rynku urządzeniu – wartości emitowanego pola magnetycznego nie są uzależnione od wielkości aplikatora, co oznacza, że wszystkie aplikatory działają w pełnym spektrum częstotliwości i natężeń od minimum do maksimum zgodnie z wybranym ustawieniem do zabiegu.

Aparat ONDAMED® ma płynną regulację wszystkich parametrów (częstotliwość, indukcja, czas). Oznacza to, iż parametry mogą być zmieniane bez konieczności wyłączania aplikatorów a aplikatory generują pola zgodnie ze zmianami wprowadzanymi na bieżąco, co umożliwia stosowanie biofeedbacku. W innych urządzeniach do magnetoterapii i magnetostymulacji zmieniając parametry pola magnetycznego automatycznie aplikatory są wyłączane na czas zmiany
parametrów. Dzięki takiemu rozwiązaniu technicznemu urządzenie ONDAMED® jest jedynym urządzeniem do magnetostymulacji i magnetoterapii umożliwiającym dobór parametrów na podstawie biofeedbacku z tętna a więc zastosowanie wysoce zindywidualizowanej wiązki, co pozwala również na diagnostykę.

W aparacie ONDAMED® jest bezpośredni dostęp do zmiany poszczególnych parametrów poprzez 1 przycisk na płycie czołowej urządzenia tj. nie ma konieczności posłużenia się na konsoli klawiszami strzałkowymi, by uzyskać dostęp do ostatniego parametru, który akurat chcemy zmienić. Dzięki temu obsługa jest nie tylko łatwiejsza ale i znacząco skraca się czas prowadzonego zabiegu.

Jako jedyne urządzenie na rynku, aparat ONDAMED® wyposażony jest w regulator do płynnego wyszukiwania i zmiany częstotliwości, czasu i natężeń.

Podczas zabiegów za pomocą aparatu ONDAMED® możliwe jest równoczesne wykorzystywanie 4 aplikatorów zabiegowych. Jest to jedyne takie rozwiązanie na rynku pośród urządzeń do magnetoterapii i magnetostymulacji.

Z aparatem współpracują następujące aplikatory: aplikator ręczny, aplikator klamrowy, aplikator segmentowy MA4, aplikator segmentowy MA8, aplikator pętlowy FLEX.

Jako jedyne na rynku wyrobów medycznych urządzenie do magnetoterapii, aparat ONDAMED® umożliwia jednoczasowo podawane podczas zabiegu 2 różnych częstotliwości zabiegowych.
Aparat ONDAMED® wyposażony jest w bazę 174 zabiegowych programów fabrycznych – największa baza programów pośród urządzeń do magnetoterapii i magnetostymulacji. Oprócz tego jest możliwość wprowadzania do pamięci urządzenia ustawień własnych programów zabiegowych.

Aparat ONDAMED® wyposażony jest w 4 moduły zabiegowo-diagnostyczne:

  • Moduł 1: Umożliwia ustalenie i zastosowanie 2 specyficznych częstotliwości rezonansowych związanych z narządem lub systemem narządów.
  • Moduł 2: Umożliwia wybór i zastosowanie jednego lub kilku ze 174 gotowych protokołów zabiegowych do stymulacji tkanki polami o ustalonej już kombinacji różnych częstotliwości rezonansowych.
  • Moduł 3: Umożliwia wybór i zastosowanie 1 specyficznego pola w celu stymulacji mechanizmów immunologicznych i oddziaływania na określone mikroorganizmy (bakterie, wirusy, pasożyty).
  • Moduł 4: Umożliwia wybór i zastosowanie częstotliwości rezonansowych pobudzających fizjologiczne procesy związane z odżywieniem komórki.

Konstrukcja aplikatorów aparatu ONDAMED® jest unikatowa, nie znajduje porównania z żadnymi innymi aplikatorami pozostałych urządzeń do magnetoterapii i magnetostymulacji dostępnych na rynku.

Jedynie aparat ONDAMED® wyposażony jest w aplikator pętlowy Flex z możliwością odpowiedniego kształtowania i dopasowywania do powierzchni ciała (jedyne rozwiązanie na rynku urządzeń) i umożliwiający prowadzenie zabiegów również w pozycji stojącej lub w ruchu (polecane zwłaszcza w przypadku zabiegów u dzieci).