💥👉Nowa usługa już dostępna! Sprawdź koniecznie!

Drogi Kliencie

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel Studia Wigor – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Beata Urbanek, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Krakowska 316, 38-400 Krosno lub telefonując pod numer: 602 343 694. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc na adres mailowy: inspektor@glpp.pl
  2. Twoje dane przetwarzane są w celu udzielania usług w STUDIO WIGOR i zarządzania udzielaniem tych usług. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest art. 6 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu prawidłowego udzielania usług.
  4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  6. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usług, a po tym okresie przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody (w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody).
  7. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
  8. W zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.